Mantis Siber Güvenlik Denetim, Danışmanlık ve Eğitim Programları

Güvenlik altyapıları yaşayan ortamlardır ve çok hızlı yaşlanır ve güncelliklerini kaybederler. Bu altyapıları sağlıklı tutulabilmek için sürekli olarak gözlemlemek, ortaya çıkan risklere göre analiz etmek ve devamlı olarak güncel tutmak çok büyük önem taşımaktadır. Adını kutup bölgelerinde yaşayan Peacock Mantis Karides’inden alan Mantis Güvenlik Servislerimiz; sızma testlerinden risk analizine geniş bir yelpazede hızlı, etkin ve güçlü bir hizmet altyapısı sunmaktadır.

Yapılan araştırmalar ve edindiğimiz tecrübeler ışığında, yapılacak standart kontrollerle yaşanılan güvenlik ihlallerinin çok büyük bir bölümünün engellenebileceğini görmekteyiz.

Güvenliğe yapılan yatırımlar genelde teknolojiye harcanan ciddi bütçeler şeklinde olmaktadır. Yetişmiş personel açığı nedeniyle güvenlik altyapılarını yöneten personelin günlük operasyon işlemlerine yoğunlaşması neticesinde proaktif eylemlere yönelemediklerini gözlemlemekteyiz.

Ortamlarımdaki değişiklikleri sağlıklı bir şekilde takip edemediğimiz ve güvenlik araçlarımızı verimli bir şekilde kullanamadığımız bir gerçek.

Taşıdığımız güvenlik risklerini kabul edilebilir seviyelerde tutabilmek ve yaptığımız güvenlik yatırımlarını sonuçları bilinmeyen bir mecradan, ölçülebilir bir yatırım geri dönüşüne ROI (Return of Investment) ve riskin azaltılmasına ROR (Reduction of Risk) doğru taşımak en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Bu kapsamdaki hedeflere ulaşmak için sağladığımız hizmetlerimiz;

Mantis Sızma Testi ve Raporlama Programı

Sızma testleri ile altyapınızın ve sistemlerinizin güvenliğini değerlendirmek için mevcut zafiyetleri güvenli bir şekilde tespit edip, sonuçlarını  detaylı  raporlarla  sunuyoruz.

Daha fazlası için…

Mantis Firewall Analiz Programı

Güvenlik altyapılarının temel taşını oluşturan Firewall’ların etkin ve performanslı kullanımı için periyodik kontroller

Daha fazlası için…

Mantis NGFW ve IPS Test Analiz Programı

Yeni bir güvenlik mekanizmasını devreye almadan önce veya var olan sistemlerin optimum verimde çalıştığını, kendinden bekleneni yapıp yapmadığını test etmek, güvenlik yatırımlarının verimliliği açısından önemlidir.

Daha fazlası için…

Mantis Risk Analiz Programı

Güvenlik yaşam döngüsünü incelediğimizde atak öncesi dediğimiz zaman dilimine odaklanmak kritik önem taşımaktadır. Güvenlik Risk Yönetimi ile yapılacak işlemler ve alınacak önlemler ile ataklara karşı reaktif aksiyonların yanında

Daha fazlası için…