Bilgi Teknolojilerinin Kilit Taşı Siber Güvenliktir

Gelişen teknoloji ve kullanıcıların farklılaşan gereksinimleri neticesinde BT altyapılarının fiziksel sınırları büyük oranda ortadan kalkmış ve kullanıcılar günün her saati, bulundukları yerden, farklı cihaz ve araçlarla kurum kaynaklarına erişebilir duruma gelmiştir. Günümüzde sistemler kurumların kendi bünyelerine kurduğu veri merkezleriyle beraber bulutun da etkin ve etkileşimli kullanıldığı karma yapılara doğru gitmektedir. Kurumların satın alma tercihleri ve yöntemleri değişmekte, operasyonel giderler ağırlıklı modeller daha fazla önem kazanmaktadır.

Bu noktadan hareketle güvenlik, BT altyapılarının kilit taşı rolünü üstlenmektedir. Verimliliğin ve hızlı erişim ihtiyacının ön planda olduğu günümüz dünyasında, güvenlikten taviz verilmeden ihtiyaçların karşılanması önem taşımaktadır.

Soitron Siber Güvenlik Servisleri olarak değişen ihtiyaçları adresleyecek ve müşterimizin BT güvenliği kapsamındaki projelerini anahtar teslim olarak sağlayacak çözümler sunmaktayız.

ÇÖZÜMLER & SERVİSLER

So-Secure Siber Güvenlik Projeleri

Artisan Siber Güvenlik Servis Paketleri

Mantis Siber Güvenlik Denetim, Danışmanlık ve Eğitim Programları

İLETİŞİM