Artisan Yönetilen Servis Paketleri

Artisan Yönetilen Servis Paketleri

Sayıları yirmiyi aşan farklı siber güvenlik alanlarında çözüm sunan firma sayısı binlerle ifade edilmektedir. Müşterilerimizin bu farklı alanlardaki ihtiyaçları için aynı anda çok fazla ürüne hakim olmak zorunda kalmaları, etkin yönetilebilir bir altyapıdan uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Gözlemlerimiz müşterilerimizin ikincil gördükleri ama kullanmaktan fayda sağlayacakları çözümlere ait planlarını bu sebeple hayata geçirmediğini göstermektedir.

Artisan Yönetilen Servis Paketleri kapsamında, pek çok kurumun siber güvenlik topolojilerinin tamamlayıcısı olacak alanlarda, müşterilerimizin ekiplerinin bir parçası gibi çalışarak güvenlik resmini tamamlamalarına destek olmayı hedefliyoruz.

Artisan Yönetilen Servis Paketlerimiz kapsamındaki paketlerimiz bulut temelli ve/veya müşterilerimizin ortamlarında, kurum ihtiyaçlarına özel olarak sunulmaktadır.

GÜVENLİK OTOMASYONU VE
REAKSİYONU SERVİS PAKETİ (SOARAAS)

Güvenlik faaliyetlerinin yönetimini dış kaynaklardan temin etmeyi tercih eden müşterilerimizin yaşadıkları siber güvenlik tehditlerine yanıt vermek, izole etmek ve ortadan kaldırmak için birçok farklı marka model cihaz ve bileşenle etkileşim içinde olmak gerekir. Bu süreç boyunca yaşanan karmaşık işlemleri kolaylaştırmak ve harcanan zamanı en aza indirgemek için Güvenlik Otomasyon ve Reaksiyon hizmetlerini bulut temelli bir servis olarak sunmaktayız.

FIREWALL OPTİMİZASYONU
SERVİS PAKETİ (FOaaS)

Organizasyonların çoğunlukla ilk ve temel güvenlik bariyeri katmanının oluşturan firewall sistemlerinin sağlıklı yapılandırılması ve icra ettiği güvenlik kurallarının uluslararası iyi uygulamalara ve aynı zamanda koruduğu kurumun iş ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi hayati öneme sahip olan bir husus olmakla birlikte, bu işlemleri yapmak için gereken kalifiye insan ihtiyacı ve harcanması gereken kaynakları değerlendirdiğimizde bu önemli konuda ciddi sorunlar olduğunu görmekteyiz. FOaaS servisimiz kurumların temel güvenlik bileşeni olan çevresel ve dahili güvenlik duvarlarının güncel tehdit ve risklere karşı sürekli izlenerek maksimum güvenlik seviyesinde tutulmasını sağlamaktadır.

ZAFİYET YÖNETİMİ
SERVİS PAKETİ (VMAAS)

Bilinen on binlerce güvenlik açığı var ve her yıl bu liste daha da büyüyor. Bulut tabanlı VMaaS servisimiz, güvenlik açıklarının ve kritik altyapı konfigürasyon zayıflıklarının sürekli olarak tanımlanması, önceliklendirilmesi ve iyileştirilmesine odaklanmıştır. Bu sayede, müşterilerimizin BT ve Güvenlik Ekiplerinin iş için en büyük riski oluşturan güvenlik zayıflıklarının zamanında düzeltilmesine odaklanmalarını sağlar. Bu servis sayesinde müşterilerimiz;

  • Korunan varlıkların keşfi ve önceliklendirmesi imkanına sahip olur
  • Iç ve dış tehditlerin nerelere hangi yöntemlerle erişebileceklerine dair tehdit modellemesine sahip olur
  • Bu tehdit modellemesine bağlı olarak zafiyet yönetimi ve analizi imkanlarına sahip olur
  • Önceliklendirilmiş tehditelere göre optimize edilmiş birden fazla opsyion iyileştirme önerilerine sahip olur

GÜVENLİ DNS
SERVİS PAKETİ

Güvenli DNS Servisimiz, henüz bir bağlantı kurulmadan önce kötü niyetli hareketlerin hedefe varışını engellemek için internet altyapısının en önemli bileşenlerinden biri olan DNS isteklerini ve cevaplarını denetler. Buluttan güvenlik sağlayarak, yalnızca maliyetten tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda daha basit, etkin ve hızlı bir güvenlik de sağlar. Sadece ofiste/iş yerinde çalışan ve kurumsal firewall arkasında çalışan kullanıcıları değil, her nerede olurlarsa olsunlar tüm mobil kullanıcıları uygunsuz içerik veya zararlı kod bulunduran sitelere erişimden korur.

GÜVENLİK CİHAZLARI PROAKTİF
İZLEME SERVİS PAKETİ

İster merkezi ister dağıtık yapıda olsun, tüm firewall, Proxy, VPN gateway, router gibi tüm güvenlik ve ağ erişim cihazlarınızın olası performans, güvenlik ve operasyonel problemlerini daha ortaya çıkmadan önce keşfetmek ister misiniz? Güvenlik Cihazları Proaktif İzleme Servisimiz ile VPN throughput, VPN ile sisteme bağlı olan kulllanıcılar, bağlantı tablosu kullanımı, PCI, SOX ve benzeri standartlara uyum, bu standartlara ait kontrollerin ihlali durumunda otomatik iyileştirme/düzeltme, konfigürasyon hatası sonucu devreye girmiş olan gereksiz/tehlikeli protokoller, tüm cihazlara ait parola olgunluğu ve periyodik yenilenmesi, cihazlardaki CVE tabanlı zafiyetlerin tarama yapmadan keşfi gibi yüzlerce akıllı kontrolü sizin adınıza takip ediyoruz.

GÜVENLİK CİHAZLARI KONFİGÜRASYON
YEDEKLEME SERVİS PAKETİ

Kurumların ortamlarında bulunan tüm ağ ve güvenlik cihazlarının periyodik olarak yedeğini aldığımız, bu yedeklerin veri bütünlüğünü ve sağlıklı olarak alındığını garanti eden kontrolleri yaptığımız, şifreli ve güvenli ortamda sağladığımız, herhangi bir acil felaket kurtarma senaryosu durumda tek tuş ile geri dönüş yaparak tekrar operasyonel hale geçilmesini sağladığımız ve bütün bunları yaparken müşterilerimizin herhangi bir manuel operasyon veya kuruma özel betikler (script) yazmayı/idame ettirmeyi gerektirmeden çalışmasını sağlayan servisimiz. Bu servisimiz ayrıca ortamdaki tüm platformlar için dinamik envanter yönetimi yaparak tüm cihazların seri numarası, lisanslar, hardware/software/firmware versiyonları vb. tüm bilgilerini tek bir ekrandan takip etmenizi sağlar. Müşterilerimiz bu servis sayesinde tüm cihazlardan dinamik olarak varlık bilgisinin toplanması ve altyapıya ait varlık bilgisinin gerçek zamanlı olarak raporlanması imkanına sahip olur. Tüm bağlantı haritasının görselleştirilmesi ve güncel topoloji bilgisine sahip olunması da sağlanan faydalardan biridir.

DETAYLI BİLGİ İSTEYİN

Kariyer Fırsatları

Size uygun kariyer imkanlarını keşfedin.

İletişim

Tüm sorularınızı cevaplamak için buradayız.